Black friday 15 april 2011 – poker i usa

Händelsen fredagen den 15:e April år 2011 har kommit att bli kallat för ”Black Friday”, och har blivit en av de mest omtalande dagarna inom pokerbranschen. Black Friday är den händelse som ändrade hela industrin och ledde till att ett tiotal högt uppsatta personer inom pokerindustrin blev åtalade för en rad olika brott.

Vad var det som hände?

Den 15:e April 2011 beslagtog USA:s justitiedepartement fem stycken webbadresser tillhörande bland annat PokerStars och Full Tilt Poker. PokerStars grundare Isai Scheinberg tillsammans med ett tiotal andra viktiga personer inom pokerindustrin hade gjort sig skyldiga till bland annat bankbedrägerier, pengatvätt och transaktionsbedrägerier. Av de åtalade blev vissa satta i fängelse medan andra betalade sin borgen, som i vissa fall var så hög som flera miljoner kronor.

Grunderna till att åtal väcktes

Det hela grundade sig i en ny lagstiftning år 2006, Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006, förkortat UIGEA. Den nya lagen innebar att det blev olagligt för online casinon i USA att medvetet ta emot pengar som hade varit inblandade i någon sorts vadslagning som sker över internet. Det fanns vissa restriktioner till lagen men detta gjorde att många av de populära spelsajterna gjorde sig skyldiga till brott.

Lagstiftningar och efterdyningar

Anledningen till att lagen stiftades var att USA under många år hade haft en väldig ökning av spelande på nätet, som ansågs behöva ha någon sort av restriktion. Lagstiftningen gjorde det alltså inte olagligt för den private personen att betta, utan ville komma åt de stora företagen bakom. Några dagar efter Black Friday den 15:e April fick bland annat PokerStars och Full Tilt Poker tillbaka sina webbadresser.Den amerikanska staten hade fortfarande åtal mot de berörda spelsajterna, men över ett år senare drog de tillbaka sina åtal. De åtalade personerna var fortfarande skyldiga till brott och fick som sagt sina straff. Det blev stora ekonomiska efterdyningar av händelsen och samtliga berörda företags aktier sjönk kraftigt samtidigt som deras förtroenden minskade. Idag bedriver många av de inblandade spelsajterna fortfarande sina verksamheter.